back Back
3
Level 3

I speak

English

Education

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ MỸ
trường đại học giao thông vận tải thành phố hồ chí minh

Opentalk Map

Kiệt has talked to people from 6 countries